Na de industriële revolutie is het tijd voor de emotionele. Alleen dan kunnen we AI
complementair laten zijn aan onze kwaliteiten. Zo worden we als mensen relevanter en rijker.

Jaren geleden las ik het artikel ‘Waarom het Westen rijk werd’. Van de industriële revolutie
tot nu. De economisch historicus Jan Luiten van Zanden betoogt in het boek dat de
economische voorspoed in het Westen het resultaat is van een reeks innovaties tijdens de
industriële revolutie. Een omwenteling die rond 1750 in Engeland begon en overwaaide naar
de rest van Europa. In die periode zijn wij overgegaan van het handmatig maken van
producten naar machinaal produceren. Deze overgang had grote organisatorische en sociale veranderingen tot gevolg.

Maar hij gaat verder terug, want waarom ontstond de industriële revolutie juist in Engeland?
Deze kwam na de wetenschappelijke revolutie, die in de zestiende en zeventiende eeuw
plaatsvond als gevolg van het democratiseren van het geschrift. Dat was weer het gevolg vande periode die ontstond na de ondertekening van de Magna Carta. De Engelse koning Jan zonder Land tekende dat handvest over vrijheden en rechtspraak op 1215. Niet geheel
vrijwillig overigens, want het werd afgedwongen door de Engelse leenmannen die vonden
dat de koning zijn macht misbruikte.

De Magna Carta is een uniek document, omdat voor het eerst de absolute macht van
de koning beperkt werd. Dankzij de Magna Carta werden mensen beschermd tegen
koninklijke willekeur. Ze kregen meer zekerheid en dus een groter gevoel van veiligheid.
Koning Jan zonder Land had ongetwijfeld geen idee van de impact van het proces dat hij in gang zette. Een van de vele resultaten ervan is dat ik op een laptop met de juiste kennis en vaardigheden een boek kan schrijven.

Ik ondersteun een directie van vrij grote organisatie bij een grote transitie. Vanmiddag vroeg ik het team: wanneer is de transitie geslaagd? We denken dan gauw in KPI’s en processen. Maar de verandering is pas succesvol als mensen sociaal-emotioneel geland zijn in de nieuwe organisatievorm. We kunnen op het welzijn van mensen ook KPI’s formuleren: verlooppercentage, ziekteverzuim, prestatiebeoordelingen of het aantal conflicten. Daarnaast zijn er de betrokkenheid bij trainingen, ingediende feedback of het aantal verbetervoorstellen.

Wat zou er allemaal mogelijk zijn als iedereen zijn sociaal-emotionele ontwikkeling kan
versnellen? Als we allemaal de mogelijkheid hebben om te ontdekken wie we echt zijn, wat ons ware talent is, als we weten wat we willen oplossen met ons talent, voor wie en met wie we dat willen doen? Wat zou ons die vrijheid van geest allemaal brengen?