“Kan mij voorstellen dat het ook voor jou een donkere dag is” en “De verkiezingsuitslagen nodigen buitenlandse studenten niet uit om voor Nederland te kiezen.” Dit zijn twee berichten die exemplarisch zijn voor de berichten die ik vandaag heb ontvangen. Met de jaren word ik steeds meer een fan van het principe ‘Who Knows What’s Good or Bad?’.
Ik wens de heer Wilders en alle mensen die op hem hebben gestemd veel succes. Als de heer Wilders radicaal te werk gaat, zal het hem en zijn aanhangers uiteindelijk toch niet lukken.
Laat me uitleggen waarom. Vandaag was ik aanwezig bij de Dies Natalis 2023,de dag waarop de Vrije Universiteit Amsterdam haar 143e geboortejaar viert.

Dit jaar was het programma gericht op de kracht van verborgen netwerken. Evolutiebioloog, VU-hoogleraar en kersverse Spinozaprijswinnaar Toby Kiers gaf een fascinerende presentatie over ondergrondse schimmel netwerken. Ik heb een paar belangrijke lessen geleerd die ook van toepassing zijn op mensen en ons politieke systeem. Er bestaat een enorm ondergronds netwerk van schimmels, die heel slim met wortels van planten en bomen onderhandelen. Ja, schimmels zijn slim, en wellicht slimmer dan wij, omdat ze weten dat ze alleen kunnen bestaan in een netwerk en dat ze sterk afhankelijk zijn van een gezonde onderhandeling met wortels. Ik citeer: “Wat Kiers en andere onderzoekers al hebben ontdekt, is dat de netwerken van schimmels in verbinding staan met plantenwortels en fungeren als snelwegen voor voedingsstoffen, waarbij plantenwortels koolhydraten ruilen tegen fosfor van de schimmels. De planten en schimmels drijven als het ware handel met elkaar op een ondergrondse markt en gaan voor de beste deal.”

Drie lessen van vandaag:

Les 1: Als de heer Wilders zich realiseert dat alles in de natuur met elkaar is verbonden via een complex en slim netwerk, zal hij begrijpen dat een beleid gericht op polarisatie Nederland op de lange termijn niemand goed doet. Hoe je het ook wendt of keert, we zijn verbonden met de ellende in de wereld en kunnen ons daar nooit volledig van afscheiden.
Les 2: Netwerken draaien om waarde-uitwisseling. Net zoals schimmels die met wortels onderhandelen om maximale waarde te verkrijgen, moeten wij ons richten op waardecreatie in plaats van assimilatie. Dit geldt ook voor onze benadering van internationale studenten. Als getalenteerde buitenlandse studenten ervoor kiezen om niet naar Nederland te komen, kan dit juist voordelig zijn voor hun thuislanden, die zo de negatieve effecten van braindrain verminderen. Door in eigen land te blijven, kunnen deze studenten bijdragen aan belangrijke ontwikkelingen, waardoor hun naties meer gelijkwaardige handelspartners worden. Dit benadrukt een belangrijk principe: zowel ervaringskennis als wetenschappelijke kennis zijn essentieel in ons streven naar evenwichtige en vruchtbare internationale relaties.
Les 3: van Catarina Dutilh Novaes, professor in de filosofie aan de VU: bij diversiteit hoort miscommunicatie. Hoe groter de verschillen, des te groter de kans op miscommunicatie, omdat men geen gemeenschappelijke taal heeft. Dus nieuwe leiders en volksvertegenwoordigers, jullie zullen veel miscommunicatie ervaren. Miscommunicatie is echter nog geen conflict. Wees je er alstublieft van bewust dat ‘gezonde’ mensen op het meest fundamentele niveau dezelfde behoeften hebben. We hebben allemaal behoefte aan veiligheid, betekenis, ergens bij horen en het ervaren van groei. We hebben veel meer gemeen dan we denken. Zoek de gemeenschappelijke basis.
Dus ik blijf hoopvol, who knows what’s good or bad?

Wil je meer lezen over het werk van Toby Kiers klik hier
https://vu.nl/nl/nieuws/2021/ondergrondse-schimmelnetwerken-voor-het-eerst-in-kaart-gebracht